فهرست کالاها و محصولات
تجهیزات آشپزخانه و کابینت

1 2 3 4 5
کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

گروه: تجهیزات آشپزخانه و کابینت > کابینت آشپزخانه
محیط خود را قبل از اجرا سه بعدی ببنیند سپس اجرا...
1 2 3 4 5
رویه های کابینت یکپارچه از جنس ینگ مصنوعی اس بی ای

رویه های کابینت یکپارچه از جنس ینگ مصنوعی اس بی ای

گروه: تجهیزات آشپزخانه و کابینت > سایر تجهیزات آشپزخانه
صفحات کابینت از جنس سنگ مصنوعی اس.بی.اِی تا طول چهار متر به صورت یکپارچه در قرنیز، رویه، ...
1 2 3 4 5
ورق گالوانیزه رنگی 2*1

ورق گالوانیزه رنگی 2*1

گروه: تجهیزات آشپزخانه و کابینت > کابینت آشپزخانه
انواع شيت هاي دو در يک با ضخامت هاي مختلف جهت ساخت کابينت و ...