تعرفه خدمات ساخت و ساز، اطلاع رسانی صنعت ساختمان

ثبت نام در این وبسایت رایگان است و شرکتها می توانند اطلاعات تماس خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار دهند، لذا توصیه می شود از امکانات این سیستم به راحتی استفاده نمایید.

با وجود اینکه بخش عمده ای از خدمات این وبسایت به صورت رایگان است ولی تسهیلات تبلیغاتی این وبسایت مستلزم اخذ هزینه خواهد بود، . در عین حال تعرفه خدمات به گونه ای نخواهند بود که منافع شرکتهای عضو را تحت الشعاع قرار دهد.