جایگاه خانه های سبز در ایران

کد خبر: ۱۲۲ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

جایگاه خانه های سبز در ایران

خانه سبز به خانه ای اطلاق می شود که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در آن اولویت دارد، البته این به معنای حذف مطلق انرژی های فسیلی نیست، بلکه در این خانه ها ترکیبی از انرژی های تجدیدشونده و غیرتجدیدشونده با اولویت انرژی های تجدیدشونده به کار گرفته می شود.

در بسیاری از کشورها انرژی های تجدیدشونده بویژه انرژی خورشیدی وارد سبد تامین انرژی کشورها شده است. 
هم اکنون در ترکیه بین 30-40 درصد از منابع انرژی ساختمان ها با انرژی خورشیدی تامین می شود. نصب کلکتورهای جذب انرژی خورشیدی همان قدر در ترکیه مرسوم است که هر یک از ما ایرانیان در بالای پشت بام ها یا بالکن های مان کولر آبی داریم. به سبب همین فراگیری، هم اکنون متخصصان این رشته در ترکیه کاملا تربیت شده اند و حتی اگر برای خانه ای مشکلی ایجاد شود این افراد به راحتی در دسترس هستند.
با تلاش هایی که در یک دهه گذشته صورت گرفته است انرژی های سبز سهمی بالغ بر 25درصد را در تامین سبد انرژی های دنیا تقبل کرده اند. هم اکنون مهم ترین منبع تامین انرژی های پایدار و سبز خورشید است و جالب اینجاست که کشورهای اروپایی و به ویژه منطقه اسکاندیناوی که سهم زیادی از خورشید ندارند بیشترین بهره را از آن دارند.اما در این میان، علیرغم تمام پتانسیل هایی که در کشور ما وجود دارد، سهم ما از این همه توانمندی چیست؟ متاسفانه کاربرد انرژی های سبز بویژه در بخش خانگی در ایران موفقیت زیادی نداشته است.هر قدر ساختمان های ما بیشتر به سمت استفاده از انرژی های سبز حرکت کنند، به همان نسبت از میزان مخاطرات کاسته می شود، به سبب این که اصلا مخزن تولید انرژی خورشیدی در درون فضای منزل قرار ندارد
سهم انرژی های پاک و انرژی خورشیدی در سبد انرژی کشور بیش از یک درصد نیست.