رکورد گودبرداریهای غیراصولی تهران در گینس ثبت میشود

کد خبر: ۱۲۰ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

رکورد گودبرداریهای غیراصولی تهران در گینس ثبت میشود

تهران امروره جزو ۱۱ شهر بلند جهان است ولیکن با معضلی به نام بلندمرتبه‌سازی ‌های فاقد مطالعه بخصوص در یک دهه اخیر مواجه می باشد. جالب است که بدانید پایتخت ایران رکوردار گودبرداری‌های عمیق در جهان شناخته شده است.

در نشست شورای سیاست‌گذاری سومین کنفرانس بناهای بلند مطرح شده است که:  متاسفانه ما رکورددار گودبرداری در دنیا هستیم. ساختمانی ساخته شده است با ۷۰ متر عمق که مطمئنا در هیچ کجای دنیا این اتفاق نمی‌افتد و از این حیث می‌تواند در کتاب گینس نیز ثبت شود.