ساختمانهای پرخطر تهران توسط آتش نشانی شناسایی می شوند

کد خبر: ۱۱۹ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

ساختمانهای پرخطر تهران توسط آتش نشانی شناسایی می شوند

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از خیز سازمان آتش نشانی برای شناسایی ساختمان‌های پرخطر شهر خبر داد.
وی گفت: اگر مالک نسبت به رفع موارد اعلامی از سوی آتش نشانی کوتاهی کند این موضوع در مسیر قانون و قوه قضائیه پیگیری می شود و مالک از طریق مراجع قضایی ملزم به رفع موارد می‌شود.

تا یک ماه قبل فعالیت آتش نشانی صرفا انجام عملیات اطفای حریق بود به طوری که آتش نشانان منتظر بودند تا در یک مکانی، اتفاقی رخ دهد و در صحنه حاضر شوند و به وظیفه اطفای حریق خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه با مصوبه جدید شورای شهر،سازمان آتش نشانی می بایست از ساختمانهای بخش خصوصی،دولتی و نیمه دولتی و حتی ساختمان های خود شهرداری بازدید و آنها را به گروه‌های کم خطر، میان خطر و پر خطر تقسیم بندی کند، تصریح کرد: براین اساس آتش نشانان باید در بازه‌های زمانی مشخص نسبت به بازدیدهای دوره‌ای از این ساختمان‌ها اقدام کنند؛ به‌گونه‌ای که ساختمان‌های پرخطر را سالی یک بار، ساختمان میان خطر را سه ساله و کم خطر را ده سال یکبار بازدید کند و موارد ریسک را به صورت مکتوب اعلام کنند که مالک نیز موظف است این موارد را رفع کند.