ادعای خروج بخش مسکن از رکود مستدل است.

کد خبر: ۱۱۸ - تاریخ درج: ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

ادعای خروج بخش مسکن از رکود مستدل است.

معاونت مسکن وساختمان، مظاهریان، گفت: نباید انتظار رفتارهای هیجانی از بازار مسکن داشت و سیاست وزارت مسکن نیز بر این امر استوار است که رونق بخشی به این بازار به دور از افزایش و جهش هیجانی قیمت‌ها باشد.

مظاهریان تاکید کرد که شاید واکنش و انتظار مردم از رونق صحیح نباشد و آنها تصور کنند که این رونق باید به صورت ناگهانی و ملموس اتفاق بیفتد و بازار مسکن واکنشی هیجانی داشته باشد.اما اساسا سیاست وزارتخانه راه وشهرسازی برمبنای این است که بازار مسکن دچار رفتارهای هیجانی نشود. وی تاکید کرد: افزایش معاملات مسکن بیانگر وجود رونق در بازار مسکن است و نشان دهنده آن است که این بازار درآستانه خروج از رکود قرارگرفته است.

مظاهریان سینگنال‌های خروج از رکود دربازار مسکن را کاملا واقعی دانست و درعین حال افزود: افزایش آمار معاملات مسکن ونیز تعداد خریداران همگی مهر تاییدی خروج بازار مسکن از رکود است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در پایان ۳ سال از دولت یازدهم رونق به بازار معاملات مسکن بازگشته است و این نوید خوبی برای سال‌های پیشرو است و تلاش می‌کنیم تا با مهیا کردن زمینه‌های بیشتری را برای صاحب خانه شدن خانوارهای ایرانی فراهم کنیم.

مظاهریان خبر داد که: نیمه مهرماه سال جاری شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن برگزار می شود. بر اساس روال سال‌های پیش این همایش در یک مکان دانشگاهی همچون دانشگاه تهران برگزار می‌شود و نقد سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و ترسیم افق پیشرو را از اهداف مهم این همایش است.


دبیر علمی شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران نیز عنوان کرد: نگاه بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی به این همایش به عنوان اتاق فکر برای نقد سیاست‌های یک‌ساله گذشته است.وی همچنین درباره قیمت مسکن نیز گفت :در زمان افت قیمت مسکن افراد به وجود رکود در این بازار اعتراض دارند، اما زمانی هم که بازاررونق گرفت و شاهد افزایش قیمت ها می شویم مجددا این اعتراض‌ها ادامه دارد.

به باور این استاد دانشگاه لازم است که قیمت مسکن معادل نرخ تورم رشد یابد که طی دو سال گذشته این امر محقق نشد و به نظر می‌رسد رشد نسبی قیمت مسکن از نشانه‌های خروج از رکود کنونی باشد، اما چون نرخ تورم شدید نیست انتظار افزایش قیمت شدید را هم نداریم.