تماس با وبسایت اطلاع رسانی صنعت ساختمان

 
توجه: دامنه sakhtosaz.com به فروش می رسد. لطفا پیشنهاد خود را به ایمیل sakhtosaz.link at gmail.com ارسال فرمایید
 
آدرس: 
تهران، کد پستی: 1675648814
 
تلفن: صفر نهصد و سی هفت چهارصد و سی و هفت یازده پانزده (9 صبح تا 6 عصر شنبه تا چهارشنبه)
 
ایمیل پشتیبانی: info at sakhtosaz.com
 
SakhtoSaz
Tehran, Iran
PO Box: 1675648814
info at sakhtosaz.com